<var id="pszep"></var>

     1. Chairman
      Dr the Hon. Victor LO Chung-wing 羅 仲 榮, GBM, GBS, OBE, JP

      Honorary Chairmen
      Dr Roy CHUNG Chi-ping 鍾 志 平, GBS, JP
      Dr TUNG Chee-chen 董 建 成, GBS, JP 
      Dr Sir Gordon WU Ying-sheung 胡 應 湘, GBS, KCMG, FICE 

      Ex-officio Members 
      Chairman of Council
      Dr LAM Tai-fai 林 大 輝, SBS, JP

      Deputy Chairman of Council 
      Dr Lawrence LI Kwok-chang 李 國 祥, JP

      Treasurer of the University
      Ms Loretta FONG Wan-huen 方 蘊 萱

      President of the University
      Professor Jin-Guang TENG 滕 錦 光

      A member of Senior Management nominated by the President
      Dr Miranda LOU 盧 麗 華
      Executive Vice President 

      President of Federation of the PolyU Alumni Associations
      Mr Alex WONG Chun-bong 王 振 邦

      President of Students' Union

      Mr Ken Woo Kwok-wang  胡 國 泓, Acting President

      Immediate Past Chairman of Council
      Mr CHAN Tze-ching 陳 子 政, BBS, JP

      Honorary Members
      Dr Patrick FUNG Yuk-bun 馮 鈺 斌, JP
      Dr the Hon. Stanley HO Hung-sun 何 鴻 燊, GBM, GBS
      Ms Katherine HUNG Siu-lin 洪 小 蓮
      The Hon. Jeffrey LAM Kin-fung 林 健 鋒, GBS, JP
      Mr Kenneth LAM Yiu-kin 林 耀 堅
      Mr Lawrence LAM Yin-ming 林 彥 明, PMSM
      Dr Allen LEE Peng-fei 李 鵬 飛, JP
      Dr the Hon. LUI Che-woo 呂 志 和, GBM, MBE, JP
      Ir NG Sai-ho 吳 世 豪
      Dr Danny NGAI Kam-fai 倪 錦 輝, JP
      Mr James Pei-chun TIEN 田 北 俊, GBS, JP
      Dr Henry TSENG Chee 曾 琦
      Dr Allan WONG Chi-yun 黃 子 欣, GBS, JP
      Dr the Hon. Jose YU Sunsay 楊 孫 西, GBM, GBS, JP

      Members
      Mr Dennis CHAN Shui-lun 陳 瑞 麟
      Mr CHAN Kam-lam 陳 鑑 林, GBS, JP
      Dr Raymond CHAN 陳 煒 文, JP
      Mr Duncan CHIU 邱 達 根
      Dr Francis CHOI Chee-ming 蔡 志 明, GBS, JP
      Dr Jonathan CHOI Koon-shum 蔡 冠 深, GBS, JP
      Ms Irene CHOW Man-ling 周 雯 玲
      Mr Oscar CHOW Vee-tsung 周 維 正
      Ir Johnny FAN Siu-kay 樊 紹 基
      Mr Kenneth FOK 霍 啟 剛, JP
      Ms Pansy HO 何 超 瓊, JP
      Mr Jimmy KWOK Chun-wah 郭 振 華, SBS, MH, JP
      Mr Billy LAM Chung-lun 林 中 麟, GBS, JP
      Mrs Yvonne LAW SHING Mo-han 羅 盛 慕 嫻, BBS, JP
      Mr LEE Ka-shing 李 家 誠, JP
      Dr Raymond LEUNG Siu-hong 梁 少 康
      Mr Laurence LI Lu-jen 李 律 仁, JP
      Mr LIU Sing-cheong 廖 勝 昌, JP
      Mr Joseph LO Kin-ching 勞 建 青
      Mr Alex LUI Chun-wan 雷 震 寰
      Ms Amy LUNG Pui-ying 龍 佩 英
      Mr NG Wai-hung 伍 偉 雄, MH
      Ms Winnie NG Wing-mui 伍 穎 梅, JP
      Dr Katherine NGAN NG Yu-ying 顏 吳 餘 英, MH, JP
      Mr Kenneth PANG Tsan-wing 彭 贊 榮, SBS
      Dr Patrick POON Sun-cheong 潘 燊 昌, SBS
      Mr Benedict SIN 冼 雅 恩
      Mr Irons SZE 施 榮 懷, BBS, JP
      Mr Cliff SUN Kai-lit 孫 啟 烈, BBS, JP
      Dr Henry TAN 陳 亨 利, BBS, JP, LHD
      Mr Augustus TANG Kin-wing 鄧 健 榮
      Ir Dr WONG Kwok-keung 王 國 強, GBS, JP
      Mr Eric C. YIM 嚴 志 明, JP
      Dr the Hon. YU Kwok-chun 余 國 春, GBM, GBS, SBS, JP
      Mrs Betty YUEN SO Siu-mai 阮 蘇 少 湄, JP

      Secretary
      Miss Connie CHAN 陳 育 華

      午夜十二点伦理电影